gele opel e-vivaro bestelwagen wordt ingeladen met dozen

Per 15 maart 2021 kunnen ondernemers een subsidie tot maximaal 5.000 euro indienen wanneer zij een elektrische bestelauto aanschaffen of leasen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. We hebben ze in dit artikel voor je opgesomd.

SEBA was nodig

De aankondiging van SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) is goed, want elektrische bestelauto’s lopen verhoudingsgewijs behoorlijk achter ten opzichte van elektrische personenauto’s.  Dat komt enerzijds omdat e-bestelauto’s door onder andere een beperkte actieradius minder functioneel zijn. Anderzijds is de TCO (Total Cost of Ownership) beduidend hoger dan bij bestelauto’s met een dieselmotor. Daar tegenover staat, dat bijna 60% van de ondernemers toch een overstap overweegt. Met de subsidie worden e-bestelauto’s aantrekkelijker.

Hoog tijd om in elk geval de kosten vergelijkbaar of zelf omlaag te brengen. Het is aan de autofabrikanten om te zorgen voor e-bestelauto’s die hetzelfde, of beter, functioneren dan de diesels. Tenslotte blijven bestelauto’s, elektrisch of niet, productiemiddelen en daarom moet het totale plaatje kloppen. Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er een aantal voorwaarden die we hieronder opsommen:

Voorwaarden subsidie elektrische bestelauto

  • Alleen ondernemingen en non-profitinstellingen zoals (sport)verenigingen, ziekenhuizen en stichtingen voor ideële doeleinden kunnen aanspraak maken op de subsidie,
  • Bestelauto’s dienen volledig emissieloos en uitsluitend te worden aangedreven door een elektromotorvoertuig classificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Let er dus op dat niet iedere bestelauto die een N2 classificatie heeft automatisch in aanmerking komt voor de subsidie,
  • De koop- of leaseovereenkomst is van na 1 januari 2021,
  • Ten tijde van de subsidieaanvraag is de bestelauto nog niet tenaamgesteld,
  • De bestelauto heeft een minimale netto catalogusprijs (excl. btw) van 20.000 euro. Er is geen maximum,
  • Minimaal 100 km actieradius,
  • Elektrische bestelauto dient minimaal drie jaar op naam van de subsidieaanvrager te staan.
elektrische Mercedes-Benz eSprinter
Veel nieuwe elektrische bestelwagens, zo ook de Mercedes-Benz eSprinter

Koop en lease komen in aanmerking

Naast de koop van een e-bestelauto komt ook financial lease in aanmerking voor subsidie. Wat betreft financial lease komt alleen de lessee (onderneming of non profitinstelling die leaset) voor subsidie in aanmerking. Een leasemaatschappij die auto’s ter beschikking stelt voor financial lease is uitgesloten van ontvangst van de subsidie. Bij financial lease staat het kenteken van een auto altijd op naam van de lessee. Bij operationele lease komt alleen de lessor (de leasemaatschappij) voor subsidie in aanmerking. De lessee (gebruiker) is bij operationele lease uitgesloten van ontvangst van subsidie.

400 voertuigen per aanvrager

Er geldt een grens van maximaal 400 elektrische bestelauto’s per aanvragende partij. Over deze bovengrens van 400 e-bestelauto’s is nogal wat te doen. Er zijn diverse reacties over ontvangen.

Aan de ene kant vinden indieners het aantal van 400 stuks per jaar per onderneming te hoog, omdat dit de kansen voor het MKB en ZZP’ers op subsidie te veel zou inperken. Als grote bedrijven hun capaciteiten en ervaring met aanvragen van subsidie inzetten zou het beschikbare budget snel uitgeput kunnen raken, is de gedachte. Er moet rekening worden gehouden met de financiële onzekerheid bij veel kleinere bedrijven in (deel)sectoren die zwaar getroffen worden door de maatregelen rond het coronavirus. Om de mogelijkheden voor het MKB en ZZP’ers voor duurzame bestelauto’s te verbreden is geopperd om de bovengrens te verlagen, of om enkelvoudige en beperkt meervoudige aanvragen voorrang te geven. Aan de andere kant bepleiten onder andere Leasemaatschappijen om de bovengrens helemaal los te laten. Het gekozen plafond is (te) laag voor grote leasemaatschappijen. De VNA wijst erop dat leasemaatschappijen een ‘doorgeefluik’ zijn dat helpt om duurzaamheidsdoelen van de eindgebruikers te realiseren. Tot hun eindgebruikers behoren juist ook het MKB, waaronder veel ZZP’ers.

Leasende MKB-er en ZZP-er zelf laten aanvragen

Leasemaatschappijen zouden ook graag zien dat lessees voor operationele lease de subsidie kunnen aanvragen, net als bij de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren, zodat het maximaal aantal voertuigen niet beperkend is voor Leasemaatschappijen. Op dit moment voorrang geven aan enkelvoudige en beperkt meervoudige aanvragen van het MKB of ZZP’ers zou een fundamentele wijziging van de regeling betekenen, omdat dan de systematiek van behandeling van aanvragen op volgorde van binnenkomst zou moeten worden veranderd naar een systematiek waarbij aanvragen opgespaard en vervolgens onderling vergeleken en gewaardeerd moeten worden. Dit verhoogt de uitvoeringskosten van de subsidieregeling, verstoort het aankoop-proces omdat het extra wachttijd introduceert, en vertraagt daarmee de ontwikkeling van een normale markt. Daarnaast wordt verwacht dat het MKB en ZZP’ers juist pas in latere jaren, dat wil zeggen naarmate de nul-emissie zones in de steden dichterbij komen, over zullen stappen op e-bestelauto’s.

Categorieën

0 REACTIES
Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *