Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Dagelijksauto.nl.

Reacties

Dagelijkauto.nl wordt niet verantwoordelijk gesteld voor reacties met aanstootgevende inhoud. Iedere reactie wordt zorgvuldig gecontroleerd, en indien het nodig is wordt de reactie verwijderd. Scheldwoorden en grof taalgebruik worden niet toegestaan. Dat geldt hetzelfde voor bedreigende reacties.

Promotie

Uw website promoten op Dagelijkauto.nl als reactie wordt niet geaccepteerd, en zal in dat geval verwijderd worden. Indien u aanstootgevende of bedreigende reacties tegenkomt, kunt u dit doorgeven via info@dagelijksauto.nl.

Nieuwsartikels

Dagelijksauto is eigenaar van de inhoud, opmaak (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere digitale uitgaven). Deze inhoud en opmaak zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dagelijksauto is het onder meer niet toegestaan de inhoud en/of opmaak, geheel dan wel gedeeltelijk, te reproduceren, te verspreiden, te hergebruiken, op te vragen of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het persoonlijke,  niet commerciële, gebruik. Het maken van reproducties ten behoeve van tekst- en datamining – met gebruik van software (of enig ander geautomatiseerd systeem) (“screen scraping”) of anderszins – is daarmee eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het maken van reproducties door onderzoeksorganisaties en cultureel erfgoedinstellingen behoeve van wetenschappelijk onderzoek als bedoeld in artikel 15n Auteurswet.

Dagelijksauto heeft het recht, maar niet de plicht, om de toegang tot informatie te weigeren dan wel om informatie te verwijderen als er, naar het uitsluitend oordeel van Dagelijksauto, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.