Het is een ergernis van veel mensen die een elektrische auto bezitten, of voor de mensen die er nog geen hebben een flinke drempel, het woud aan verschillende laadaanbieders. Zo zijn er aanbieders van laadpalen, snelladen, maar ook laadpassen. Met name voor wie regelmatig in het buitenland komt, kan dit een flinke klus zijn om uit te zoeken. Welke aanbieders kom ik onderweg tegen en welke apps of laadpassen heb ik daarvoor nodig om te kunnen starten met laden. Als het aan de Europese Unie ligt, moet dit maar eens snel afgelopen zijn en moet je dus gewoon kunnen snelladen door te betalen met je reguliere bankpas.

JAC iEV7S aan de snellader

AFIR en Fit For 55

In 2050 wil de Europese Unie volledig klimaatneutraal zijn, dit vereist echter wel de nodige voorbereiding. Eén van deze voorbereidingen is de investering in een een goed en dekken laadnetwerk binnen Europa. AFIR (Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen) is de nieuw aangenomen wet die hieraan moet bijdragen. Opvallend hierbij is dat niet enkel elektrische auto’s meegenomen worden, maar er ook voldoende mogelijkheden moeten zijn voor andere alternatieve vormen van aandrijving, zoals bijvoorbeeld waterstof of bio-ethanol.

Waterstof tanken met de Mirai
Waterstof tanken met de Mirai


Op dit moment is het zo dat er binnen Europa 13,4 miljoen voertuigen zijn die gebruik maken van een alternatieve brandstof. Tegen 2050 verwacht de EU hierin een verdubbeling. Hiervoor moeten er echter nog wel flink werk verzet worden. Voor nu richten we ons even op elektrisch vervoer en laten we de andere vormen van brandstof buiten beschouwing.

Snelladen door heel Europa

Op dit moment is er één aanbieder die een volledig Europees dekkend laadnetwerk heeft en dat is Tesla. Hier moet echter snel verandering in komen. Vanaf 2025 moet er namelijk iedere 60 kilometer een snellader aanwezig zijn op de Europese snelwegen. Kleine kanttekening hierbij is wel dat dit enkel gaat om de wegen die vallen onder het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). In de praktijk komt dit er op neer, dat het dus enkel zal gaan over de belangrijkste Europese hoofdwegen. Feit is wel dat je door middel van deze wegen in principe wel heel Europa doorkomt. Voor je uiteindelijke vakantiebestemming blijft het dus nog wel zaak even uit te zoeken of een extra stop noodzakelijk is.
Dit is echter nog niet alles. De minimale laadsnelheid van deze snelladers zal per oplaadpunt ten minste 150 kW moeten zijn. Wat er dus op neer komt, dat één oplader met meerdere aansluitingen ervoor moet zorgen dat iedere aansluiting minstens 150 kW kan snelladen.

Betalen met bankprijs en inzichtelijke prijzen

Het grootste verschil met regulier benzine tanken ten opzichte van laden, is het betalen. Zoals eerder beschreven is het zo dat iedere aanbieder andere prijzen hanteert, waarbij ook de laadpas moet matchen met de aanbieder. Dit moet ook gaan veranderen. Volgens de EU, en ons, is het van de zotte dat je niet gewoon kunt pinnen bij een laadpunt. In de AFIR wetgeving is dus meegenomen dat dit in de toekomst gewoon mogelijk moet zijn.
Hierin meegenomen is eveneens dat het voor de consument inzichtelijk moet zijn wat de kosten bedragen. Zoals tankstations netjes een paal langs de snelweg hebben staan met hierop de prijzen per brandstof, zal dit ook voor het laden moeten gaan gelden. Of abonnementsvormen helemaal zullen verdwijnen is nog wel even de vraag. Toch moet de consument bij aankomst precies weten wat de kosten zullen zijn voor het opladen.

Land Rover Discovery Sport PHEV snelladen DC

Positieve ontwikkeling

Al deze punten bij elkaar zorgen voor een zeer positieve ontwikkeling. Het kost de consument minder uitzoekwerk waar te laden en ook de laadpaalfiles zullen grotendeels tot het verleden gaan behoren. Ander positief punt van iedere 60 kilometer een snellader is het feit dat ook de goedkopere elektrische auto’s met minder bereik, in één keer geschikt zijn om Europa door te komen.
Dat de Europese Unie daarbij eindelijk paal en perk stelt aan de ondoorzichtige praktijken van de laadaanbieders is eveneens toe te juichen. Door het aannemen van de AFIR, kun je eigenlijk wel zeggen dat ook de elektrische auto nu volwassen begint te worden.

0 REACTIES
Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *