EV-rijders zien het vermogen van elektrische auto’s liever aangeduid met ‘ouderwetse’ pk’s dan met kilowatts (kW). Dit omdat de oplaadsnelheid van elektrische auto’s óók  wordt uitgedrukt in kW, en dat schept verwarring. De verwarring is toch al groot omdat fabrikanten verschillende waardes hanteren voor het aantal minuten aan een snellader én bruto en netto accucapaciteit door elkaar heen gebruiken.

Dit blijkt uit een enquête door EV Jaarboek. Met de opkomst van elektrische auto’s is een nieuw jargon ontstaan. Waar je ‘vroeger’ sprak over pk’s en liters brandstof, heb je het nu over kW, kWh en bruto/netto accucapaciteit. In hun communicatie met de klanten gebruiken autofabrikanten die begrippen op verschillende manieren.  

Liever pk dan kW

Het vermogen van een elektromotor kan uitgedrukt worden in kW en in pk. De oplaadsnelheid van een elektrische auto wordt echter áltijd uitgedrukt in kW. Om een eind te maken aan de hiermee gepaard gaande begripsverwarring, verdient het aanbeveling om de communicatie meer te standaardiseren. 84 procent van de ondervraagden geeft namelijk aan dat ze het vermogen van een elektromotor in pk’s wil zien. Gebruikers kunnen elektrische auto’s van verschillende fabrikanten dan veel makkelijker vergelijken.

Waarom een kW-notering vanuit autofabrikanten?

De RAI Vereniging geeft aan dat het motorvermogen volgens Europese regelgeving wettelijk in kW uitgedrukt moet worden en dat daarnaast ook de ‘pk’ gebruikt mág worden. Dat verklaart waarom er verschillen zichtbaar zijn.

vermogen elektromotor pk of kW grafiek uitkomst onderzoek
liever pk dan kW

Hoe snel is de accu opgeladen?

Dan is er nog het percentage dat fabrikanten hanteren bij de opgegeven laadsnelheid. Die snelheid is bij een thuislader of een openbare laadpaal altijd gelijk. Maar bij snelladers neemt de oplaadsnelheid af naarmate de accu voller raakt, om de accu te beschermen. Het door de fabrikant opgegeven snellaadvermogen is altijd een piek. Automerken communiceren daarom additioneel een tijd van zeg twintig minuten om vanaf een SoC (State of Charge) van 0, 10 of 20 procent te laden tot aan 70, 80 of 100 procent.

Doordat fabrikanten en importeurs verschillende accu-percentages gebruiken voor de oplaadtijd in minuten, is het voor potentiële EV-rijders lastig om deze te vergelijken. 38 procent van de geënquêteerden geeft daarom de voorkeur aan één percentage van bijvoorbeeld 10 tot 80. Verder vindt 46 procent het nog steeds fijn als óók de maximale laadsnelheid gecommuniceerd wordt.

Citaat Fastned:
Luc Bronk – commercial activation manager Fastned: “Onze klanten vragen ons vaak waarom de auto niet altijd op het piekvermogen laadt. Dit komt doordat de snellader enkel het gevraagde vermogen aan het voertuig levert, de auto bepaalt altijd de snelheid van het laden. De Polestar laadt bijvoorbeeld met maximaal 150 kW, rond de 20 procent SoC kan de auto dit piekvermogen halen, daarna zal de laadsnelheid langzaam afnemen. Bij Fastned stations kun je altijd tot 300 kW laden.”

Geen bruto, maar netto accucapaciteit

Hoe snel je accu vol is, hangt uiteraard af van de capaciteit. Elke accu kent daarvoor een bruto en een netto aanduiding.  Het verschil daartussen betreft een klein percentage dat je niet kunt meetellen voor de actieradius van de auto. Dit ‘bodempje’ blijft altijd aanwezig  omdat een volledig lege accu de levensduur aanzienlijk zou beperken of dat je de accu helemaal niet meer kunt opladen.  Wat je wél kunt opladen heet de netto-accucapaciteit, en díe bepaalt de actieradius.  Autofabrikanten communiceren de bruto en netto accucapaciteit door elkaar, wat ook mag. Toch zou vier van de vijf (80%) geënquêteerden graag zien dat autofabrikanten alléén die netto capaciteit communiceren. De netto accucapaciteit bepaalt de actieradius én alleen dat gedeelte kun je opladen.

bruto of netto accucapaciteit accu
liever netto dan bruto

Onderzoekvalidatie EV-rijder

Het onderzoek is uitgevoerd door het EV Jaarboek onder 10.498 (huidige en toekomstige) EV-rijders. Hieruit blijkt dat 84% het vermogen van elektrische auto’s liever ziet aangeduid met pk’s dan in kW. 38% ziet graag één gehanteerd oplaadpercentage, en 46% vindt het fijn als de maximale oplaadsnelheid óók nog aangeduid wordt. Tevens wil 80% van de ondervraagden dat een fabrikant enkel de netto, dus bruikbare, accucapaciteit vermeldt.

Voor meer informatie over dit onderzoek kun je met ons contact opnemen en vragen naar Joeri van Dam.

Categorieën

0 REACTIES
Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *