In Nederland is het politieke landschap altijd in beweging. Dit keer waren het niet alleen de politieke partijen die op de snelweg van verandering reden, maar ook de brullende motoren van campagneauto’s. De Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen van 2023 laten zien dat de politiek op een kruispunt staat van democratie en autowegen.

Oké, genoeg fout woordgebruik. Nou ja, bijna…

De grote race naar de zetels

Wij als automotive website zijn vooral geïnteresseerd in de autoplannen van de verschillende politieke partijen. Gaat het echt alleen maar om elektrische auto’s? Van het complete Nederlandse personenautowagenpark van 9 miljoen auto’s is nu slechts 4% volledig elektrisch. 96% heeft dus een brandstofaandrijflijn. Maar omdat elektrisch de toekomst is, lezen we dit wel veelvuldig terug in de partijprogramma’s van de politieke partijen. We hebben ons ingelezen en lees hier de samenvattingen.

Partijprogramma VVD:

 • Stimuleert de omslag naar elektrisch vervoer, waarbij de tweedehandsmarkt niet vergeten wordt. Iedereen moet (financieel) elektrisch kunnen rijden. Helaas kijkt de overheid ook naar de portemonnee… van zichzelf. Het moet ook uitkunnen met de schatkist.
 • Zoals de overheid het zegt “we gaan fors aan de slag met de uitrol van het laadpalennetwerk”. Aantallen worden er niet genoemd, maar het vorige kabinet had het over 1,3 miljoen laadpunten.
 • De prijsstijging maken het moeilijk om mobiliteit betaalbaar te houden. Betaalbare mobiliteit is belangrijk.
 • Innovaties van slimme infrastructuur, mobiliteit, zelfrijdende auto’s en taxi’s steunen we. Deelmobiliteit moet gemakkelijk zijn om gebruik van te maken.

Partijprogramma PvdA/GroenLinks:

 • Vanaf 2030 mogen er maar nieuwe volledig elektrische auto’s, brom- en snorfietsen verkocht worden. Per 2025 moet de zakelijke automarkt, leasesector, al overgaan op 100% elektrische auto’s. Fiscale maatregelen zijn enkel nog gericht op lage en middeninkomens.
 • De luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden wettelijk verankerd.

Partijprogramma Nieuw Sociaal Contract:

 • Autorijden moet betaalbaar blijven.
 • Elektrische auto’s moeten meer dan de afgelopen jaren bijdragen aan de Staatsschatkist.
 • Brandstofaccijnzen moeten meer afgestemd zijn op de prijzen van omringende landen om negatieve grenseffecten te vermijden.

Partijprogramma D66:

 • Wat elektrisch kan, moet elektrisch. Dit geldt zowel voor de industrie, bouw, scheepvaart en luchtvaart.
 • Elektrische auto’s moeten gestimuleerd blijven worden. Bij leasecontracten moet een elektrische auto verplicht worden. Een jaartal wordt daar niet bij opgegeven.
 • Investeringen in laadpalen, vooral slimme. Elektrische auto’s moeten opladen wanneer de stroom goedkoop is, maar ook weer terugleveren aan het net wanneer er tekorten zijn. De auto moet dus echt een mobiele thuisaccu worden.
 • In 2027 moeten elektrische auto’s verplicht bi-directioneel worden.
 • Er moeten voldoende snelladers zijn en transparante prijzen. Het opladen van je elektrische auto moet zo gemakkelijk zijn als het opladen van je mobiele telefoon waarbij het ook vooraf duidelijk is wat je dient te betalen.

Partijprogramma BoerBurgerBeweging

 • We stimuleren het gebruik van schonere brandstoffen voor transport (bijvoorbeeld biodiesel, synthetische brandstoffen en waterstof). Tegelijkertijd houden we ons oog op het gelijke speelveld voor onze ondernemers met in het buitenland gevestigde transportondernemingen die hier zakendoen.
 • Zero Emissie (ZE) zones in gemeenten gaan vanaf 2025 in. Dit lijkt onhaalbaar en onbetaalbaar en moet uitgesteld worden.
 • We ondersteunen de verdere uitrol van (laad)infra voor alternatieve brandstoffen zoals waterstof, e-fuels, duurzame kerosine, ammoniak, methanol en elektriciteit.
 • Geen rekeningrijden.

Partijprogramma ChristenUnie

 • Introduceer SUV-taks. We voeren een SUV-taks in om energiezuinig autovervoer te stimuleren Tegelijk zorgen we ervoor dat elektrisch rijden na 2025 goedkoper wordt en niet duurder, zoals nu dreigt te gebeuren.
 • Schoon en stil op de weg. We maken serieus werk van de doelstelling om vanaf 2030 alleen zero-emissie personenvoertuigen in de showroom toe te staan. Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen worden verkocht. Er komen meer milieu en zero-emissie zones. Zuinige en stillere autobanden (Label A van het bandenlabel) worden vanaf 2025 verplicht. Er komen strengere regels voor het recyclen van accu’s. Brandstofauto’s worden voor 2030 uitgefaseerd voor de zakelijke markt.
 • Reduceer uitstoot van stikstof in het wegverkeer. Het wegvervoer moet ook bijdragen aan de nationale stikstofdoelstellingen. Met maatregelen uit het Klimaatakkoord, gericht op zero-emissies opties, komt er een significante reductie van stikstof-emissies door het wegverkeer.
 • Slimme laadpalen. Om het energienetwerk minder te belasten en zonne- en windenergie optimaal te benutten, wordt het mogelijk dat laadpalen de snelheid van het laden op slimme wijze beïnvloeden. Auto-accu’s kunnen via slimme laadpalen bij een piekvraag ook energie terug leveren.

Partijprogramma CDA

 • Door een onhandige belastingmaatregel verdwijnen tweedehands elektrische auto’s nu naar het buitenland. Dit passen we aan, zodat die auto’s ook voor Nederlandse particulieren betaalbaar zijn.
 • We zijn daarom tegenstander van rekeningrijden op het  platteland. Met een e-vignet vragen we een bijdrage van mensen buiten Nederland  voor het in stand houden van ons wegennet. 

Partijprogramma PVV

 • Meer wegen aanleggen.
 • Het verlagen van de brandstofaccijnzen.
 • Rekeningrijden wordt niet ingevoerd.
 • De maximumsnelheid wordt verhoogd naar 140 km/u.

Partijprogramma Partij voor de Dieren

 • In 2030 zijn vrijwel alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland elektrisch. Een klein deel rijdt op groene waterstof uit wind- en zonne-energie.
 • Autobezitters die weinig kilometers rijden gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. De nieuwe beprijzing gaat gepaard met strikte privacywaarborgen.
 • Er worden steeds grotere en vervuilendere auto’s verkocht. Hoe vervuilender en zwaarder je auto, hoe meer je zou moeten betalen. Met een herziening van de motorrijtuigenbelasting dringen we de verkoop en het gebruik van SUV’s terug en worden zuinige auto’s weer de norm.
 • Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd.
 • Belastingvoordelen voor auto’s worden afgebouwd.
 • Het een-op-een vervangen van alle auto’s in Nederland door elektrische voertuigen legt een te groot beslag op de wereldvoorraad van benodigde grondstoffen. Daarom zetten we in op het verminderen van het autobezit door te investeren in openbaar vervoer en het fiscaal aantrekkelijk maken van deelmobiliteit.    

Partijprogramma Volt

 • Alle zakelijke leaseauto’s vanaf 2026 uitstootvrij.
 • Belasten volledige vervuiling van een auto  (uitstoot en grondstoffen). Daarom verrekenen we de uitstoot en grondstoffen die nodig zijn om een auto te maken door de BPM te heffen op basis van CO2-grondslag.
 • Autorijden ziet er in de toekomst anders uit. We pakken veel vaker dan nu de trein, bus of (elektrische) fiets. Als we toch autorijden, bijvoorbeeld omdat er op een specifiek traject (nog) geen goede alternatieven zijn, dan rijden we elektrisch of in een deelauto. Wie de (elektrische) auto voor langere stukken blijft gebruiken, betaalt daar ook meer voor.
 • Meer kleine en betaalbare elektrische auto’s op de markt.
 • Dat particulieren nog tot 2030 een subsidie kunnen krijgen voor de aanschaf of private lease van een nieuwe en tweedehands elektrische auto.
 • Onderzoek naar omslagpunt (oude auto oprijden, nieuwe duurzame aanschaffen.
 • Op snelwegen gaat de snelheid terug naar 120 kilometer per uur wanneer zeker 80% van de auto’s nul uitstoot.
 • Zolang we nog niet naar gebruik betalen, willen we alvast op de wegenbelasting een gewichtscorrectie toepassen voor elektrische auto’s, bestelbusjes en vrachtwagens.    

Partijprogramma SP

 • Autorijden moet schoner worden, niet duurder. Wij steunen de verplichting voor producenten dat alle nieuwe auto’s uiterlijk vanaf het jaar 2035 emissievrij moeten zijn.
 • We keren ons tegen rekeningrijden. Oneerlijke subsidies en belastingvrijstellingen voor stekkerauto’s komen terecht bij mensen die het niet nodig hebben. Zij moeten dus voortaan volwaardig belasting betalen en mensen die geen stekkerauto kunnen betalen krijgen niet de rekening.

Partijprogramma JA21

 • Subsidies en andere fiscale voordelen op EV auto’s beperken.
 • E-fuel techniek stimuleren.
 • Geen elektrificatie zolang de netcongestie niet is opgelost.
 • Een realistisch plan voor de uitrol van laadfaciliteiten voor de bouwlogistiek, goederenvervoer en binnenlandse vaart.
 • Autobelastingen aanwenden waarvoor ze bedoeld zijn: infrastructuur.
 • De maximumsnelheid moet terug naar 130 km/h daar waar het kan en veilig is, de limiet is bewezen onzinnig.    

Disclaimer

Wij zijn niet politiek ‘gestuurd’ en willen je ook niet ‘sturen’, maar gebruik deze samenvatting als een handvat voor je politieke keuze indien je hun autokeuzes belangrijk vindt. Laat in een reactie hieronder weten wat jij belangrijk vindt bij politieke partijen. Moeten ze bijvoorbeeld meer rekening houden met brandstofmotoren, V8 motoren of diesels stimuleren. Zie je liever dat ze het gebruik van auto’s stimuleren, dan het bezit, zodat jij thuis een wagenpark kunt aanhouden. Of geloof je heilig in deelmobiliteit?

Bron: www.nos.nl, www.ad.nl, www.evrijders.nl

0 REACTIES
Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *