Laadpalen bedrijven

Nu er steeds meer elektrische auto’s worden verkocht is het bittere noodzaak dat de laadinfrastructuur niet achter blijft. Nu het Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD-III) is herzien komt er een verplichting voor het aanleggen van laadinfrastructuur. Deze verplichting is vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit is een verzameling van bouwtechnische voorschriften waaraan alle nieuwbouw-gebouwen en elke verbouwing in Nederland minimaal aan moet voldoen. Het aantal oplaadpunten is afhankelijk van het aantal parkeervakken en het type bouw. Vanaf wanneer wat verplicht is lees je hieronder

Ook (bestaande) parkeergarages komen een keer aan de beurt

Bestaande utiliteitsbouw

Laten we beginnen bij de basis. Wat verstaan we onder utiliteitsbouw eigenlijk? Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Denk aan bijvoorbeeld fabrieken, scholen, winkels of ziekenhuizen. Alle bestaande utiliteitsbouw met meer dan 20 parkeerplaatsen dient voor 2025 minimaal over één oplaadpunt te beschikken, meer mag natuurlijk ook. Ook moet er voorbereidingen (loze leidingen) worden getroffen voor één op de vijf parkeervakken. Dit geld ook voor nieuwe utiliteitsgebouwen die worden gerealiseerd.

Nieuwe utiliteitsbouw

Ben je een utiliteitsgebouw met meer dan tien parkeerplaatsen aan het realiseren, hou dan rekening met het plaatsen van minimaal één oplaadpunt. Door het aanleggen van loze leidingen wordt het makkelijker om op een later tijdstip de installatie van extra oplaadpunten voor elektrische auto’s mogelijk te maken. Deze regels gelden zowel voor binnen- en buiten- gelegen parkeerplaatsen. Zoals het er nu naar uitziet gaat de overheid geen uitzondering maken voor MKB-bedrijven en kleine ondernemers.

Misschien ook maar gelijk nadenken over zonnepanelen als je toch bezig bent…

Renovatie woning- of utiliteitsgebouw

Ga je renoveren en liggen de totale kosten hoger dan 25 procent van de waarde van het gebouw? Dan zijn de twee eisen voor woning- en utiliteitsbouw ook van toepassing. Als het gaat om parkeergelegenheid in- of buiten een te renoveren gebouw, dan gelden de verplichtingen alleen als de renovatie ook betrekking heeft op de parkeergelegenheid of elektrische laadinfrastructuur. De verplichting vervalt overigens wanneer de kosten voor het aanleggen van laadinfrastructuur meer dan 7 procent bedragen van de totale kosten van de renovatie.

Woningbouw

Voor woningbouw zijn de eisen iets anders. Bezig met de realisatie van meer dan tien parkeervakken bij de bouw van een woning, dan is er geen verplichting voor het installeren van een bepaald aantal laadpalen. Wel dient er voor ieder parkeervak leidinginfrastructuur te worden aangelegd. Dit moet zorgen voor een toekomst bestendige bouw van parkeergelegenheid als woning- en vastgoed eigenaren besluiten om elektrisch te gaan rijden. Door de leidinginfrastructuur van tevoren al aan te leggen zijn de installatiekosten per laadpaal lager.

laadpaal thuis elektrische auto

Lang verhaal kort

Ga je bouwen, verbouwen, renoveren of ontwikkelen? Hou dan rekening met alle verplichtingen omtrent het aanleggen van laadinfrastructuur. Ben je verplicht om minstens één laadpaal te plaatsen? Denk dan goed na of het niet verstandiger is om er gelijk een paar extra te plaatsen. Het totale aantal elektrische auto’s in Nederland steeg dit jaar naar 145.000, een verdubbeling ten opzichte van 2019. Vanaf 2030 wil de Nederlandse overheid alleen nog maar elektrische auto’s verkopen. Je kunt je dus beter alvast voorbereiden op de toekomst…

0 REACTIES
Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *