openbare laadpaal

Uit onderzoek van Vattenfall blijkt dat er per gemeente grote verschillen zijn over het aanvragen van een laadpaal. Op 17% van de gemeentelijke websites was in maart 2020 zelfs helemaal geen informatie te vinden over het aanvragen van een openbare laadpaal. Ook wijken de procedures en richtlijnen sterk af per gemeente.

Gemiddeld 261 meter tot openbare laadpaal

Openbare laadpalen zijn bedoeld voor mensen die hun elektrische auto niet op privé terrein kunnen opladen. Dus wanneer iemand niet in het bezit is van een garage of oprit.

Dat de onderlinge verschillen tussen de gemeente verschillen blijkt wel uit de maximale afstand die gemeentes willen hanteren tussen een woonadres en een publieke laadpaal. De maximale afstand die hiervoor gehanteerd wordt verschilt van 150 meter tot zelfs 500 meter. De gemiddelde maximale loopafstand naar een laadpaal is 261 meter.

Realisatie laadpaal 18 weken

Uit een inventarisatie blijkt dat de realisatie van een laadpaal gemiddeld 18 weken duurt. Wel zijn er op gemeentelijk niveau grote uitschieters. Zo bedraagt de kortste doorlooptijd 12 weken in onder andere Den Helder, Wageningen en Loon op Zand.

In andere gemeentes kan het plaatsen van een laadpaal daarentegen zelfs tot wel 9 maanden duren. Dit zijn bijvoorbeeld Heiloo, Castricum en Gooise Meren. Wel zijn de aangegeven termijnen sterk afhankelijk van de specifieke situatie. Zo kan het langer duren als omwonenden bezwaar maken tegen het plaatsen van de laadpaal.

Vertrouwen in laden

Zonder laadpalen in de buurt, kiezen mensen minder snel voor een elektrische auto. Hoe meer laadpalen mensen zien, hoe meer vertrouwen ze krijgen in elektrisch rijden en het normaal gaan vinden. Hoe meer vertrouwen, hoe makkelijker de overstap wordt naar een elektrische auto.

Wanneer iemand niet thuis of bij een openbare laadpaal in de buurt zijn elektrische auto op kan laden, maakt dat de overstap naar elektrisch rijden een heel stuk lastiger.

Categorieën