Noorwegen EV land

Waar elektrisch rijden in Nederland nog steeds een beetje in de kinderschoenen staat, is het in Noorwegen de normaalste zaak van de wereld. Natuurlijk heeft Noorwegen daar ook wel een groot voordeel in omdat de groene energie daar, in de vorm van waterkracht, bijna voor het oprapen ligt.

Dit jaar meer dan de helft

Om een indruk te geven van de hoeveelheid elektrische auto’s: vorig jaar was 49% van de nieuw verkochte auto’s in Noorwegen een elektrische auto. Dat is een getal waar wij alleen nog maar van kunnen dromen. Je hoeft geen enorme analyticus te zijn om te begrijpen dat er dit jaar in verhouding nog meer elektrische auto’s verkocht zullen worden. Dan mag je verwachten dat meer dan de helft van de nieuwe auto’s die dit jaar in Noorwegen wordt verkocht, elektrisch zal zijn. Niet voor niets wordt er in Noorwegen gesproken over het geleidelijk opheffen van tankstations.

Gelopen race

Vorig jaar werden er in Nederland 447.367 nieuwe auto’s geregistreerd. Hiervan waren er 29,187 elektrisch of (plug-in) hybride. In het dunbevolkte Noorwegen werden maar iets meer dan 100.000 auto’s verkocht, waarvan 46.000 elektrisch. In verhouding is het marktaandeel nieuw verkochte elektrische auto’s maar liefst 7,5 maal zo hoog. Natuurlijk zijn we in Nederland en in de omringende landen met een inhaalslag op het gebied van elektrische auto’s bezig maar het is de vraag of we Noorwegen op dat gebied ooit nog in kunnen halen. Wat dat betreft is het een beetje een gelopen race.

Belastingvrij

De populairste elektrische auto in Noorwegen is trouwens de VW Golf-E. Deze wordt daar nagenoeg belastingvrij verkocht. Er wordt in Noorwegen uiteraard wel belasting geheven op auto’s op benzine of diesel. Voor een Golf kan dat bedrag oplopen tot zo’n 10.000 euro. Je betaalt in Noorwegen ook geen wegenbelasting op elektrische auto’s. Hoewel de elektrische auto daar duidelijk is ingeburgerd, kiest de regering er nog steeds bewust voor om de aankoop van elektrische auto’s te bevorderen. Men vindt dat je met zo’n auto zelfs gewoon altijd van dat voordeel zou moeten kunnen genieten.

Zelfs gunstigere tol- en parkeertarieven

Ook de tarieven voor de tolwegen, veerboten en parkeren zijn in Noorwegen gunstiger als je elektrisch rijdt. Omdat het gemiddelde inkomen in Noorwegen behoorlijk hoog ligt kan de gemiddelde Noorse burger zich behoorlijk gemakkelijk een elektrische auto veroorloven en geeft daar ook vaak de voorkeur aan.

Infrastructuur

Een andere reden voor het snel stijgende aantal elektrische auto’s in Noorwegen, is de voortreffelijke infrastructuur. Het staatbedrijf Enova, dat verantwoordelijk is voor de opbouw, uitbreiding en het onderhoud van het netwerk aan laadstations, heeft ervoor gezorgd dat er langs de hoofdwegen iedere 25 kilometer een snellaadzuil staat. Dat is een gegeven, waar wij alleen nog maar van kunnen dromen. Er zijn in Noorwegen zelfs plannen om in 2025 de verkoop van brandstofauto’s te verbieden. Dan zijn er nog veel meer laadstations nodig.

Leveringsproblemen

De elektrische auto is in Noorwegen echt booming business. Zo erg zelfs dat er leveringsproblemen zijn. De levertijden lopen zelfs op tot meer dan een jaar. Naast de Golf-E zijn ook de Nissan Leaf en BMW i3 populair in dit Scandinavische land.

 

Bronnen: RVO, Norsk elbilforening, European Alternative Fuels Observatory

The post Is meer dan de helft van de in 2019 nieuw verkochte auto’s in Noorwegen elektrisch? appeared first on Elektrischeauto.nl.

Categorieën