Elektrische auto’s, BPM en andere voordelen van elektrisch rijden

Gunstige BPM-regeling tot 2025

Eind 2018 is uitgelekt, de NOS heeft documenten hierover in bezit gekregen, dat er tot het jaar 2025 voor elektrische auto’s geen BPM wordt berekend. BPM, ofwel de regeling Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen, houdt in dat op elke nieuw aangekochte vervoersmiddel, zoals een personenauto, motor of bestelbus, in Nederland een bepaald belastingbedrag betaald moet worden. De hoogte van dit belastingbedrag wordt vastgesteld aan de hand van de CO2-uitstoot.

De hoogte van de BPM kun je berekenen met een zogenaamde BPM calculator. Hoe minder uitstoot, hoe lager de tarieven, zo blijkt uit de BPM calculator op Dasimport.nl.

Nog twee maatregelen die particulieren over de streep moeten trekken

Naast de uitzonderingspositie voor BPM voor elektrische auto’s, zijn er tot 2025 nog twee maatregelen van kracht om mensen over te halen elektrisch te gaan rijden. Er is een ontheffing voor elektrische auto’s voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) en er wordt een aanschafsubsidie ingesteld voor particulieren om hen over te halen en elektrische wagen aan te schaffen. Onder particulieren blijft de verkoop van elektrische auto’s namelijk achter, vergeleken met medewerkers van bedrijven en zzp’ers, die sneller overgaan tot de aankoop van een elektrisch voertuig.

Voordelen elektrische auto’s

Naast de bovengenoemde fiscale voordelen die elektrische auto’s opleveren, zijn er natuurlijk diverse andere redenen om over te stappen op een elektrische auto. Zo zijn de aanvankelijke kinderziektes van deze auto’s, denk aan slechte accu’s en een beperkte actieradius, grotendeels verdwenen. Ook zijn er in Nederland veel extra laadpalen geplaatst, waardoor je jouw auto op veel meer plekken in Nederland kunt opladen dan zo’n vijf jaar geleden. Tenslotte, maar niet minder belangrijk: met een elektrisch vervoersmiddel doe je iets goeds voor het milieu en het behalen van de gestelde klimaatdoelen, omdat elektrische auto’s geen CO2 uitstoten.

Subsidie voor particulieren

Volgens de NOS gaat de subsidie voor particulieren die een elektrische auto kopen, vanaf 2021 in en bedraagt vanaf de start een nettobedrag van zesduizend euro. De tegemoetkoming in de aanschafkosten wordt hierna geleidelijk teruggebracht tot 2200 euro. De vrijwaring van BPM en MRB voor elektrische rijders loopt door tot 2025. Daarna, aldus de NOS, wordt hiervoor eenmalig een bedrag van 350 euro in rekening gebracht. Voor zakelijke elektrische auto’s gaat een verlaagde bijtelling van kracht en geldt vanaf 2021 een tegemoetkoming van 3430 euro, die afneemt naar 1830 euro in 2024.

The post Elektrische auto’s, BPM en andere voordelen van elektrisch rijden appeared first on Elektrischeauto.nl.