In 2023 vielen er 61 verkeersdoden minder dan het jaar ervoor, telde het CBS. Dat is op zich goed nieuws, maar toch blijft de verkeersveiligheid in Nederland een zorgenkindje. Er vallen nog steeds teveel dodelijke slachtoffers.

Ten opzichte van 2022 was het aantal verkeersdoden lager, maar het aantal lag hoger dan in 2020 en 2021. Van een trend is dan ook geen sprake. Tot 2010 nam het aantal dodelijke slachtoffers af, maar sindsdien is het stabiel gebleven. Alleen tijdens de corona-periode kwamen er minder mensen om. Dat is echter logisch, want we kwamen veel minder buiten.

Fietsers de klos

Wederom kwamen weer meer fietsers om het leven dan automobilisten. Dit is zo voor het vierde jaar op rij. Maar liefst 270 fietsers verloren hun leven in het verkeer. Voor een deel is dit toe te schrijven aan de toenemende populariteit van elektrische fietsen. Niet alleen rijden die harder, maar ze zorgen ervoor dat mensen tot op hogere leeftijden deelnemen aan het verkeer. Zo’n 40% van de dodelijke slachtoffers op de fiets reed op een e-bike.

Een derde van de fietsers kwam om bij een eenzijdig ongeval, zonder dat er een ander voertuig bij betrokken was. Hierbij kwam de fietser bijvoorbeeld ongelukkig ten val. Dit aantal is hoger bij mensen ouder dan 75 jaar. Bij 42% van de ongevallen was een auto betrokken en bij 10% een vrachtauto of bus. Dat is dus samen in meer dan de helft van de gevallen.

Verkeer

Niet alleen technologie

Ondanks dat auto’s steeds veiliger worden en steeds meer hulpsystemen krijgen, neemt het aantal verkeersdoden niet af. Dat is geen goede ontwikkeling. Inzittenden van auto’s worden steeds beter beschermd, maar zwakkere verkeersdeelnemers juist niet. Auto’s worden steeds groter, en wat nog erger is: steeds onoverzichtelijker. Het zicht naar buiten wordt steeds vaker opgeofferd voor een fraai uiterlijk, met de achterruitloze Polestar 4 als voorlopig dieptepunt.

Ook voetgangers worden regelmatig slachtoffer van motorvoertuigen. Twee derde van de omgekomen voetgangers werd aangereden door een auto en 16% door een vrachtauto of bus. Daartegenover gaat het bij automobilisten zelf veel beter. Opvallend is dat bijna de helft van omgekomen automobilisten omkwam door een aanrijding met een vast object. Bij bijna een derde was de oorzaak een andere auto, bij 13% een vrachtauto of bus. Auto’s worden volgebouwd met technologie om ze veiliger te maken, terwijl ze tegelijkertijd niet alleen groter en zwaarder worden, maar ook grotere dode hoeken krijgen. De cijfers laten maar weer zien dat meer technologie alleen het aantal dodelijke ongevallen niet laat dalen.

0 REACTIES
Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *