Brandstof

Met de transitie naar duurzame mobiliteit krijgen we steeds meer te maken met de verschillende soorten brandstof. Stroom, waterstof en andere (duurzame) conventionele brandstoffen. Waar komt het vandaan, en hoe wordt het gemaakt? Afhankelijk van het productieproces classificeren we het eindproduct met een kleur. Wat betekenen de verschillende kleuren nou precies?

Stroom: grijs, groen en blauw.

Grijze stroom is opgewekt uit fossiele brandstoffen zoals gas, olie en steenkool. Bij de productie van grijze stroom komen, in tegenstelling tot groene of blauwe energie broeikasgassen zoals CO2 vrij die slecht zijn voor het milieu. Op dit moment kunnen we nog niet zonder grijze energie. Er wordt simpelweg nog niet genoeg groene of blauwe energie geproduceerd om ons hele land van voldoende energie te voorzien.

Groene stroom is stroom dat we opwekken uit duurzame bronnen als de zon, wind en water. Tijdens het opwekken komt er geen CO2 vrij. Om vervolgens de elektriciteit als groene stroom te mogen verkopen moet een leverancier er wel ‘Garantie van Oorsprong’ voor hebben. Deze garantie verzekert dat er ergens in Europa duizend kWh uit een duurzame energiebron is opgewekt.

Energie opgewekt door zonnepanelen noemt men groene energie.

Blauwe stroom kan worden opgewekt op plaatsen waar zout en zoet water aanwezig is. Door zout en zoet water te scheiden met een speciaal filter, een membraan, dat alleen positief of negatief geladen deeltjes doorlaat, ontstaat er een spanningsverschil welke je kunt omzetten naar elektriciteit. Dit fenomeen heet osmose.

Groene, blauwe en rode diesel

Groene diesel wordt bijvoorbeeld gemaakt van frituurvet, ook wel genoemd HVO (Hyrdotreated Vegetable Oil), is een brandstof gemaakt van biomassa en verbrandt schoner dan conventionele diesel. Daardoor produceert het minder zwarte rook en uitstoot zoals stikstofoxiden, NOx; zwaveloxiden, SOx. Groene diesel kan een CO2 besparing tot wel 100% realiseren. Groene diesel wordt ook wel eens blauwe diesel genoemd, wat zijn naam te danken heeft aan de kleur van de brandstof. Blauwe diesel is een andere naam voor een HVO.

Bij rode diesel wordt er een kleur toegevoegd. Deze is nauwelijks te verwijderen uit de tank. Verder is er geen verschil, behalve de prijs. Rode diesel is geen duurzame brandstof, alleen goedkoper en uitsluitend geschikt voor landbouwvoertuigen, koelinstallaties op vrachtwagens en andere dingen zoals heftrucks.

Waterstof, elektrisch maar dan anders.

Waterstof kent, net als energie, drie classificaties qua kleur. Grijs, groen en blauw. Grijze waterstof wordt, net als grijze energie, geproduceerd met fossiele brandstof als bron. 95 procent van alle waterstof wordt momenteel nog geproduceerd op deze manier. Blauw waterstof is eigenlijk gelijk aan grijze waterstof, maar door middel van een (prijzige) CO2-captatie wordt de CO2 afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de grond. Het Nederlandse bedrijf Air Liquide produceert momenteel al blauwe waterstof.

95% van al het waterstof in de wereld wordt nog gemaakt door reforming van aardgas of andere fossiele brandstoffen. 

Groene waterstof is afkomstig uit een hernieuwbare bron die is geproduceerd met duurzame energie. De waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse, een proces waar veel stroom voor nodig is. Of groene waterstof interessant genoeg is om toe te passen hangt af van de situatie.