Autobanden…, het is cliché, maar autobanden zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel van een auto. Ongeacht de stroomlijn, het vermogen, de ruimte of aandrijving van een auto. Je autobanden bepalen hoe je prettig je auto stuurt, hoe snel hij accelereert én hoe veilig je auto tot stilstand gebracht wordt. Maar is een versleten autoband de slechtere autoband?

Welke profielkeuze is er gemaakt?

Uiteraard zijn er strenge Europese regels verbonden aan de goedkeuring voor een band op de Europese markt. Echter, zoals veel bandentests ook laten zien, zijn er duidelijke verschillen in de prestaties van nieuwe autobanden. Dat komt onder andere door de verschillende keuzes die door bandenproducenten gemaakt zijn. Moet hij goed presteren in de regen, bij het remmen of moet hij juist stil zijn?

Welke keuze is er gemaakt voor regenachtig weer?

Verschil zomerbanden en winterbanden

Naast deze verschillende keuzes voor een band, zijn er natuurlijk ook prestatie-verschillen tussen zomerbanden en winterbanden. Denk hierbij aan het bochtgedrag, remweg, afvoer van water, beweeglijkheid van de band bij hoge of lage temperaturen.

Des te stuitender is het gegeven, dat er tijdens  de zomermaanden nog een half miljoen auto’s op winterbanden rijden. De prestaties (o.a. remweg) zijn dan duidelijk minder dan met zomerbanden. Bij de keuze voor vierseizoenenbanden is er dan ook voor een compromis gekozen tussen zomer- en winterbanden.

Één eis voor versleten autobanden (profiel)

Omdat autobanden zo belangrijk zijn, is het ook vreemd dat er op Europees niveau enkel regels zijn vastgelegd voor nieuwe autobanden en dat er slechts één simpele regel is voor versleten banden, namelijk de minimumprofieldiepte van 1,6 millimeter.

Op Europees niveau wordt er al jaren gesproken over een uitgebreidere regelgeving voor versleten autobanden dan enkel de minimale profieldiepte van 1,6 mm. Vooruitlopend op nieuwe regelgeving voor versleten banden, die misschien nog jaren kan duren, heeft Michelin deze handschoen opgepakt. Op uitnodiging van Michelin mochten we namelijk in Geneve al ervaren wat de (grote) verschillen zijn tussen nieuwe en versleten autobanden. En dan van een A-merk (Michelin) en een bekend B-merk.

Nieuw profiel versus versleten profiel van een autoband

Op een afgesloten testbaan waren twee verschillende oefeningen opgesteld. Te weten, een remproef en een bochtig circuitje. Dat de prestaties van een nieuwe A-merk band versus een nieuwe B-merk band in het voordeel van het A-merk uitvielen, was te verwachten. Maar onze verbazing was des te groter toen we met een versleten A-merk band  en een nieuwe B-merk band de verschillende proeven aflegde. De versleten A-merk band (Bijv. Michelin) presteerde ruimschoots beter dan een nieuwe B-merk band. Zowel qua remafstand, als bij bochtsnelheid, maar ook bij het vertrouwen dat een band geeft. Een versleten A-merk band geeft nog steeds veel beter de grip-slip grens aan, dan een nieuwe B-merk band.

Op droogwegdek wordt de grip van versleten banden beter…

Conclusie: zijn versleten banden, slechte banden?

De regulering voor nieuwe autobanden is op Europees niveau prima geregeld. Maar dat geldt niet voor de prestatie van versleten autobanden. Enkel een minimumprofiel is erg karig. Het voornemen om ook de prestaties van versleten autobanden te wettelijk vast te leggen is een goed voornemen! Deze wordt ook door ons bevestigd door de onafhankelijke en objectieve proefopstelling van een A-merk autobanden fabrikant, in dit geval Michelin.

Categorieën