Jarenlang was het de gewoonste zaak van de wereld. Had je een functie waarbij je niet fulltime op één plek werkte? Dan moest er een auto van de zaak komen. Voor managers en aanstromend talent was het zelfs het middel om ze voor jouw bedrijf te laten kiezen. Niets was te gek. Gaf het ene bedrijf je enkel de keuze uit één of enkele merken, het andere bedrijf stelde een budget beschikbaar waarvoor je lekker kon gaan shoppen. Alles was mogelijk, als het maar niet teveel opviel. En de auto natuurlijk niet groter was dan de auto van de directeur! Maar tijden veranderen. Covid-19 en nieuwe fiscale regels zorgen voor een andere blik op de zakelijke auto.

Gevolgen door Covid-19

In de afgelopen twee jaar is gebleken dat thuiswerken een reële manier van werken is. Voor Covid-19 stonden veel bedrijven nog sceptisch tegenover het thuiswerken. Wordt er wel serieus gewerkt, hoe kan ik hier een controle op uitvoeren. ‘Gedwongen’ door Covid-19 is gebleken dat thuiswerken voor veel functies heel goed te doen is. Door het thuiswerken is het aantal te rijden zakelijke kilometers danig afgenomen. Voor bedrijven is dit voldoende aanleiding om te gaan zoeken naar alternatieven die beter aansluiten bij de huidige vervoersbehoefte. Sommigen kiezen hierbij voor een ‘mobiliteitsbudget’. Een budget, vrij te besteden door de werknemer. Deze kan dan kiezen voor een private leaseauto, maar ook bijvoorbeeld voor een Ov-jaarkaart. Anderen kiezen voor een minimumgrens aan de te rijden zakelijke kilometers. Wie per jaar meer dan 30.000 km zakelijk rijdt, heeft recht op een leaseauto. Sommige bedrijven zijn echter heel helder over de auto van de zaak: wie moet rijden zoekt daar zelf een oplossing voor!

Wachten op een nieuwe leaserijder

Fiscaal minder aantrekkelijk

Een leaseauto klinkt aantrekkelijk maar kost, door de gewijzigde fiscale bijtellingsregels, serieus geld. Benzine- en dieselauto’s en hybride aangedreven auto’s hebben in 2022 een bijtelling van 22%. Voor elektrische auto’s bedraagt de bijtelling in 2022 16%, tot aan het drempelbedrag van € 35.000. Boven die drempelwaarde geldt 22% bijtelling. Wat betekent dat in netto bedragen? Hieronder twee rekenvoorbeelden.

Voorbeeld netto bijtelling benzine-, diesel of hybride auto

Stel, je leaset een auto met benzinemotor met een cataloguswaarde van € 35.000. De bijtelling komt dan uit op € 35.000 x 22% = € 7.700. Als je valt binnen het laagste belastingtarief van 37,07%, dan betaal je € 2.854 extra belasting per jaar.

Voorbeeld netto bijtelling elektrische auto

Stel, je leaset een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde van € 50.000, dan reken je 16% bijtelling over de eerste € 35.000. Dat is € 5.600. Over het bedrag boven de drempelwaarde – € 15.000 euro in dit geval – reken je 22% bijtelling, oftewel € 3.300. In totaal tel je € 8.900 bij. Val je binnen het laagste belastingtarief van 37,07%, dan betaal je zelfs € 3.299 extra belasting per jaar.

Ook voor de werknemer zelf minder interessant

Stel je mag van je baas bovenstaande elektrische auto leasen met en waarde van € 50.000,00. De berekening hierboven geeft aan dat je dan per jaar netto € 3.299 aan extra belasting betaald. Ga uit van een gemiddelde looptijd van het leasecontract van 4 jaar, en je tikt over die vier jaar ruim € 13.000,00 af. Na vier jaar lever je de auto in, het geld ben je kwijt en er rest je ….niets. Rijd je veel kilometers dan gaat deze vlieger natuurlijk niet op, dan heeft de auto echt zijn toegevoegde waarde. Maar als je kijkt hoeveel werknemers er de afgelopen periode van Covid-19 thuis werken dan maakt bij veel van deze mensen de auto van de zaak zijn kilometers niet. Dan is het toch hard geld voor een auto die alleen maar stil staat.

Steeds meer zakelijke auto’s staan stil

Werkgevers investeren in thuiswerken

Ook werkgevers zijn zich bewust van de kostenbesparing die het thuiswerken op kan leveren. Er is niet meer voor iedere werknemer een werkplek nodig, extra panden die voorheen nodig waren zijn nu overbodig. Microsoft Teams is een oplossing voor elke vorm van vergaderen. Verwachting is dan ook dat het thuiswerken een blijvertje is. Ook na de Corona zullen veel bedrijven kiezen voor in elk geval deels thuiswerken. Daarnaast zetten bedrijven actief in op andere vormen van vervoer zoals de leasefiets. Al deze maatregelen zorgen uiteindelijk voor veel minder reisbewegingen met de auto. Minder reisbewegingen betekent minder kilometers rijden met de auto en heeft dus direct effect op de noodzaak voor een auto van de zaak. Die ontwikkeling is in 2021 ook terug te zien in het aantal leasecontracten.

Steeds meer thuiswerken

Hoe de auto van de zaak zich uiteindelijk zal ontwikkelen als Covid-19 uit de wereld is, zullen we vanzelf gaan zien. Grote bedrijven zullen hier waarschijnlijk een voorbeeld gaan stellen voor de kleinere bedrijven, die later volgen. Maar de periode waarin een auto van de zaak de gewoonste zaak van de wereld is, die komt achter ons te liggen.

Categorieën

0 REACTIES
Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *