bijtelling leaseauto

Het coronavirus heeft het reisgedrag van werknemers ingrijpend veranderd. Ruim een kwart* van de zakelijke rijders wil ook na de coronacrisis vaker blijven thuiswerken. Ook privé-kilometers nemen af, met uitzondering van die voor vakanties met de eigen auto. Het is daarom wenselijk dat zakelijke rijders al per 1 juli, en niet pas op 1 januari, de keuze kunnen krijgen voor wél of juist geen bijtelling te betalen.

55% zou per 1 juli willen wisselen

Na uitvoerig overleg tussen Joeri van Dam van LeaseAholic en fiscalist Autobelastingen, mr. Heleen Elbert, en diverse branche-experts is vastgesteld dat veel zakelijke rijders nu zouden willen wisselen. 55%** van de zakelijke rijders bevestigen de behoefte om halverwege dit jaar te kunnen wisselen. Enerzijds van wél naar niet bijtellen voor de zakelijke leaseauto om kosten te sparen. Of juist andersom, zodat zij de privékilometers in de veiligheid van de eigen auto kunnen afleggen.

10% leaserijders wisselde van wel naar niet bijtellen

Afgelopen jaar stopte 10% van de zakelijke rijders met het privégebruik – dus bijtelling betalen – van de zakenauto***. De Belastingdienst staat wisselen van de bijtelling pas weer toe op 1 januari.  Nu echter de zakenauto het aankomende halfjaar zowel zakelijk als privé anders gebruikt gaat worden, zou wisselen per 1 juli zinvol zijn. We vragen de staatssecretaris Hans Vijlbrief om het de Belastingdienst mogelijk te maken, dat zakelijke rijders kunnen aangeven dat ze per 1 juli van bijtelling willen wisselen. 

Het komt voor de ene categorie zakelijke rijders de gezondheid en veiligheid van een eigen auto ten goede.  Anderen, met name zzp’ers en mkb’ers, kunnen de lastenverlaging van de maandelijkse bijtelling goed gebruiken.

* Bron: 26% blijkens onderzoek RAI Vereniging

** Bron: Linkedin onderzoek onder zakelijke rijders

*** Bron: Vereniging Zakelijke Rijders

Zakenauto’s in Nederland

Eind 2019 reden er ruim 1 miljoen zakenauto’s rond in Nederland. Ongeveer 150.000 zakelijke rijders gebruiken hun zakenauto niet privé en betalen dus geen bijtelling.

Categorieën