Milieu investeringsaftrek | in 2022 ook voor bestelauto’s
De Milieu-Investeringsaftrek, afgekort MIA kennen we al enkele jaren als een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Met de MIA-regeling is het mogelijk om te profiteren van extra investeringsaftrek. Voorheen werd de Milieu-investeringsaftrek vooral toegepast op de aanschaf van laadpalen voor elektrische auto’s. Vanaf 1 januari 2022 kent de MIA echter meer voordelen. Vooral voor de ondernemer die investeert in een emissieloze bedrijfswagen.


Wat is de m


ilieu investeringsaftrek regeling in 2022?De MIA maakt het mogelijk om een extra bedrag in aftrek te brengen van de fiscale winst wanneer een bedrijfsmiddel wordt aangeschaft dat is opgenomen in de Milieulijst. Hiervoor kent de MIA drie verschillende categorieën met elk verschillende subsidiepercentages. In 2021 bedragen de hoogtes van de subsidies nog respectievelijk 13,5%, 27% en 36%. De overheid heeft voor 2022 een verhoging van de milieu-investeringsaftrek aangekondigd. 
De eerste categorie kent het hoogste subsidiepercentage. Op dit moment 36% en voor 2022 is dat zelfs 45%. Onder de eerste categorie vallen bijvoorbeeld oplaadpunten voor elektrische voertuigen. Voor 2022 gelden er niet alleen voordelen voor aanschaf van laadpalen maar ook voor elektrische voertuigen. Dit dienen voertuigen te zijn met een volledig elektrische aandrijflijn. Hybride en Plug-In Hybride voertuigen zijn uitgesloten van de regeling. Ook zijn waterstofvoertuigen aangemeld voor de MIA en te vinden op de Milieulijst. Daarnaast zijn vanaf 1 januari 2022 ook volledig elektrische bestelauto’s te vinden op de Milieulijst. Dit is goed nieuws voor ondernemers die de overstap willen maken naar een elektrische bedrijfswagen. Naast deSubsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)kan dus vanaf 2022 ook de MIA worden toegepast op de bestelwagen.Budget MIA 2022


Naast de toevoeging van elektrische auto’s ene elektrische bedrijfswagens op de Milieulijst zijn er meer positieve berichten over de MIA. Ook voor de tweede categorie, waar vooral waterbesparende voorzieningen of installaties onder vallen, stijgt het subsidiepercentage van 27% naar 36%. Dat geldt eveneens voor de derde categorie, die van toepassing is op bijvoorbeeld het vergroenen van het bedrijfsterrein of het installeren van biologische luchtfilters. Voor deze categorie stijgt het percentage van 13,5% naar 27%.
Daarnaast stelt de overheid voor 2022 ook meer budget beschikbaar. Het beschikbare bedrag zal met ruim 30 miljoen euro worden aangevuld waardoor een totaal budget beschikbaar is van 144 miljoen euro. Uiteraard worden er wel voorwaarden gesteld. De eerste voorwaarde is dat het bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld een laadpaal of een elektrische auto, voorkomt in de Milieulijst. Daarnaast moet de MIA worden aangemeld binnen uiterlijk drie maanden na aankoop.

Welke kosten komen in aanmerking?


Feitelijk geldt de MIA voor iedere elektrische auto of elektrische bedrijfswagen. Toch stelt de overheid iets strengere eisen aan de maximale kosten die in aanmerking komen. En dat is best logisch. De MIA kent een maximaal budget en moet elektrisch rijden en duurzame investeringen verder stimuleren. Doordat de prijzen van elektrische auto’s en bedrijfswagens steeds verder dalen zullen ook de kosten die in aanmerking komen in 2022 verder dalen. 
Een elektrische auto of bedrijfswagen komt voor maximaal 40.000 euro in aanmerking. Dit zal onder code E3110 zijn. Wie een gloednieuwePorsche Taycanaanschaft zal dus voor maximaal 40.000 euro in aanmerking komen en niet over het volledige investeringsbedrag. Waterstof auto’s komen voor een hoger bedrag in aanmerking. Dat is, gezien het geringe aantal waterstof voertuigen en de bijbehorende vraagprijzen, ook wel nodig. Een waterstof auto kan gebruik maken van code F 3109 en komt voor maximaal 75.000 euro in aanmerking.


Enkel een laadpaal of meerdere laadpalen aanmelden kan ook. Hiervoor is code G 3720 gereserveerd. Wel dient de investering minimaal 2.500 euro te bedragen en moet de laadpaal op eigen bedrijfsterrein of gehuurd bedrijfsterrein worden geïnstalleerd. Een huisadres valt dus buiten de regeling. Wel is er de mogelijkheid om de oplaadpaal en elektrische auto samen te voegen in de aanvraag. In dat geval geldt gezamenlijk het maximum van 40.000 euro en is het MIA-voordeel lager. Het voordeel wat hiermee te halen valt is dat de eis om de laadpaal op eigen bedrijfsterrein te plaatsen vervalt.
Wil je meer lezen over de subsidies op elektrische voertuigen of elektrische bedrijfswagens? Check dan eensonze kennisbank.


Categorieën

0 REACTIES
Reageren

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *